کبــــــــــــــــوتر همه ی دنیای من - پنجشنبه یازدهم فروردین 1390
کبــــــــــــــــوتر همه ی دنیای من - پنجشنبه یازدهم فروردین 1390
ای کبوتر برایت می نویسم در حقم بی وفایی نکن(پست تشکری) - دوشنبه بیست و دوم اسفند 1390
جفت کردن کبوتر - سه شنبه سیزدهم اردیبهشت 1390
ادامه ی تجربیات من برای شما دوستان عزیز - دوشنبه پانزدهم فروردین 1390
تجربه های خواندنی من به شما عزیزان کبوتر دار - جمعه دوازدهم فروردین 1390
بخشی از تجربیات فعلی خودم - پنجشنبه یازدهم فروردین 1390
مشکلاتی که باعث میشه کبوترانتان تخم نزارن - دوشنبه یازدهم دی 1378